Giới thiệu chung

Lịch sử hình thành & phát triển

Được khởi nguồn từ 1993, công ty Công ty Dịch vụ BVTV An Giang được thành lập chỉ với 23 nhân sự tiền khởi của Người Lộc Trời. Định vị hướng đi phục vụ trong nông nghiệp, công ty chỉ hoạt động chủ yếu về lĩnh vực kinh doanh thuốc BVTV với mong muốn cùng chung tay với người nông dân bảo vệ cây trồng. Bước đi chuẩn xác đầu tiên trong những ngày sơ khởi đã giúp công ty phát triển một cách nhanh chóng.

AGPPS xưa được xuất thân từ chi cục BVTV An Giang.


Năm 2015, AGPPS đã thực hiện cuộc chuyển hóa thành Tập đoàn Lộc Trời cùng sứ mệnh phát triển bền vững cùng người nông dân. Hôm nay, với khát vọng gìn giữ nguồn mạch sống cho đời sau, nâng cao vị thế và chất lượng cuộc sống của người nông dân nhằm xây dựng những vùng nông thôn đáng sống, chăm lo cho xã hội hôm nay và mai sau, Tập đoàn Lộc Trời đã tiến những bước dài vững chãi với một niềm quyết tâm sắt đá vì nền nông nghiệp nông thôn Việt Nam.

Văn phòng đại diện Tập đoàn Lộc Trời.Không gian làm việc trong VPĐD


Ban ĐNTT.

Tags: 

    Xem thêm