Sôi nổi buổi thảo luận Tiếng Nói Lộc Trời 2019 tại chi nhánh Đồng Nai.

Ngày 24/07/2019, Ban Nhân sự Tập đoàn phối hợp với chi nhánh Đồng Nai đã tổ chức buổi thảo luận chuyên sâu Tiếng Nói Lộc Trời 2019 cho CBCNV 4 chi nhánh Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Phước và Lâm Đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa quan trọng nối tiếp của Dự án khảo sát Tiếng Nói Lộc Trời 2019 nhằm thu thập ý kiến sâu hơn của CBCNV.
Mở đầu buổi thảo luận đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của mọi người với phần chia sẻ từ anh Lê Thành Thơm – HRBP Ban Nhân sự về kết quả thực hiện khảo sát Tiếng Nói Lộc Trời 2019.

Anh Lê Thành Thơm chia sẻ mở đầu buổi thảo luận

Qua phần chia sẻ, tất cả đã cùng thấy được những mối quan tâm, rào cản cũng như động cơ thúc đẩy CBCNV tập đoàn, được thể hiện qua những con số cụ thể.
Trong nội dung thứ hai của buổi làm việc, mọi người tham gia tập trung thảo luận nhóm về các yếu tố rào cản và giải pháp. Theo đó, thảo luận nhấn mạnh vào việc tìm kiếm các giải pháp để đưa vào chương trình hành động cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận.
 
 Trưởng bán hàng Phạm Hữu Đô, chi nhánh Bình Phước đại diện nhóm 4 lên báo cáo kết quả thảo luận.
“Sự ghi nhận cần phải thực hiện kịp thời để nâng cao tinh thần máu lửa cho anh em”, Đô chia sẻ trong lúc báo cáo. Tất cả các ý kiến được đưa ra trong buổi thảo luận đều được Ban Nhân sự thu nhận lại đầy đủ.
Thông qua buổi làm việc, Ban Nhân sự sẽ cùng với các đơn vị tái xác định các yếu tố và câu hỏi có điểm cao & thấp và xác định 8 yếu tố (EVP – Employment Value Propositions) tạo nên sự khác biệt của Lộc Trời.
Trước đó, Ban Nhân sự cũng đã tổ chức nhiều buổi thảo luận tại các đơn vị, bộ phận trong tập đoàn để thu nhận các ý kiến và có được tiếng nói chung đáp ứng nguyện vọng của tất cả nhân viên trong tập đoàn.

Một số hình ảnh trong các buổi thảo luận:


 
PR Team.
Tags: 

    Xem thêm