PHNOM PENH XA MÀ GẦN

Ký sự đoàn caravan Lộc Trời 2018 từ Châu Đốc (Việt Nam) đến Phnom Penh (Campuchia). Hành trình của đoàn đã nghi nhận lại cuộc sống của người dân Châu Đốc và Phnom Penh.
Tags: 

    Xem thêm