Phân Urea-Gold và những điều cần biết[BDNG-040118]Urea có công thức hóa học là CO( NH2)2 được phát hiện lần đầu tiên từ nước tiểu người vào năm 1773 bởi Hilaire Ronelle. Chất hữu cơ này được tổng hợp nhân tạo thành công lần đầu tiên từ hai chất vô cơ là ammonium sulfate [( NH4)2SO4] và potassium cyanate [KOCN] bởi Friedrich Woehler vào năm 1828.Phản ứng Haber-Bosch là một trong những phản ứng nổi tiếng nhất và được áp dụng rộng rãi trong sản xuất hóa chất công nghiệp. Người Đức phát minh ra phản ứng này từ năm 1910. Fritz Haber được giải Nobel năm 1918 và Carl Bosch nhận được phân nửa giải Nobel năm 1931. Đây là phản ứng cố định đạm bằng cách sử dụng chất xúc tác sắt ( Fe3O4)để sản xuất ammonia từ nitrogen ( N) và Hydrogen (H) ở nhiệt độ cao ( 1200oC) và áp suất cao ( 200-1000 atm). Nguyên liệu N lấy từ khí N trơ trong 78% thể tích khí quyển và H lấy từ khí thiên nhiên (68% ), dầu (12%), than ( 10,5% ) , naphtha ( 6,5% ) và các nguồn khác. Phản ứng tạo ammonia là: 3H2 + N22NH3. Urea là một sản phẩm dẫn xuất từ ammonia và là một loại phân bón phổ biến trên thế giới hiện nay.

Từ những thập niên đầu của thế kỷ 20 đến nay, Urea được sản xuất hàng loạt trong các nhà máy công nghiệp để làm phân bón và các công dụng khác. Phân Urea là nguồn phân bón cung cấp chất đạm quan trọng cho trồng trọt tại Việt nam. Theo hướng hữu cơ sinh học, Tập đoàn Lộc Trời đã cải tiến để có những sản phẩm phân bón tiên tiến, nâng cao hiệu quả . Urea Gold 45R là một thí dụ. Phân Urea được bọc bởi 8 dòng nấm Endo Mycorrhiza. Các dòng nấm này giúp phân giải chất lân cố định trong đất thành dạng dễ tiêu cung cấp cho cây trồng. Phân Urea Black 45H được bọc bởi Humalite, chất hữu cơ khoáng có nguồn gốc từ đầm lầy nước ngọt Bắc Mỹ , chứa nhiều hợp phần humic và fulvic, giúp giữ NH4+ ít bị bốc hơi và trực di, giảm thất thoát mất mát. Hợp phần humic và fulvic còn kích thích cây trồng phát triển, cung cấp thêm vi lượng silic, ma-nhê cho cây .

Trích dẫn lại bài viết của PGS TS Dương Văn Chín.

Tags: 

    Xem thêm